Epilations

 

 

 

EPILATIONS   **          
 
½  jambes                                                                                     17 €
½  jambes + maillot  /  ½ jambes + aisselles                                23 €
½  jambes + maillot + aisselles                                                     31 €
½  jambes + maillot intégral + aisselles                                        40 €
Jambes complètes                                                                        22 €
Jambes complètes + maillot  /  Jambes complètes + aisselles     28
Jambes complètes  + maillot + aisselles                                       36
Jambes complètes  + maillot intégral + aisselles                          44 €
Aisselles  /  Maillot                                                                         11 €
Maillot semi intégral                                                                       16 €
Maillot intégral                                                                                20 €
SIF                                                                                                   5
Bras                                                                                                10
Lèvre supérieure                                                                              6 €
Lèvre supérieure + menton                                                            10
Sourcils                                                                                           8
 
EPILATIONS  HOMMES **     
   
Aisselles                                                                                        10,50 €
Bras                                                                                               14,50 €
Dos / Torse                                                                                    20 €
Epaule                                                                                           13 €
Jambes complètes                                                                        20 €
Sourcils                                                                                           8 €